Bác sĩ phục hình sứ

  • Tốt nghiệp Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược TP.HCM.
  • Phục hồi chức năng răng.
  • Phục hình Thẩm mỹ răng sứ.
  • Kinh nghiệm nhiều năm trong Điều trị tổng quát các vấn đề về răng.
  • Phục hình răng sứ thẩm mỹ các răng chen chúc, răng nhiễm màu nặng.
  • Điều trị, phục hồi chức năng ăn nhai của răng.
  • Kinh nghiệm nhiều năm trong việc điều trị các vấn đề răng miệng.