BS Nguyễn Vũ Quốc Dũng

BS Nguyễn Vũ Quốc Dũng

  • Phục hình răng sứ thẩm mỹ các răng chen chúc, răng nhiễm màu nặng.
  • Điều trị, phục hồi chức năng ăn nhai của răng.
  • Kinh nghiệm nhiều năm trong việc điều trị các vấn đề răng miệng.